Lon thiếc Đà Lạt cà phê chồn hương (bạc)

Được sản xuất theo phương pháp truyền thống, chúng tôi bảo đảm cà phê chồn hương nguyên chất 100%.